• Home
  • Հոգևոր անկյուն
Հոգևոր անկյուն

Գրիգոր Նարեկացին և «Հայկական Վերածնության» հարցը

Սուսի Միսակյան
20-րդ դարի 40-60-ական թվականներին փիլիսոփայական, մշակութաբանական և բանասիրական գրականության մեջ շրջանառության մեջ դրվեց «Հայկական Վերածնունդ»  տեսությունը, ըստ որի 10-14-րդ  դարերում Հայաստանում տեղի է ունեցել Եվրոպական
Հոգևոր անկյուն

Մարդու դերը բնության մեջ

Սուսի Միսակյան
Այսօր շատ հաճախ են բարձրացվում հարցեր մարդու և բնության փոխհարաբերության մասին: Հին մտածողների աշխարհայացքում աշխարհը երևում է որպես մարդ-բնություն միություն, մարդու և բնության փոխներթափանցում: Ըստ