• Home
  • Արխանգելո
Շաբաթվա դեմքերը

Քիմիկ բլոգերը: Հարցազրույց Արխանգելոյի հետ

admin
Վերջերս ճանաչված բլոգեր Արխանգելոն հրապարակեց «Իմ վեբ անցյալը» պոստը: Սա մեծացրեց հետաքրքրությունը բլոգերի նկատմամբ և որոշեցինք պարզել թե էլ ի՞նչեր կան բլոգերի վեբ անցյալից ու