• Home
  • Բալետի պարուհիներ
Զարմանազան

Ինչուներ և պատասխաններ

Սուսի Միսակյան
Ինչո՞ւ պարուհիները գլխապտույտ չունեն Բալետի պարուհիներին ուսումնասիրող բժիշկները հաստատում են, որ նրանց օգնում է մարզական հատուկ մեթոդը: Այդ մեթոդի էությունն այն է, որ յուրաքանչյուր շարժման