• Home
  • Ընտանեկան ընթրիք
Մանկական

Ընտանեկան ընթրիքը երջանկացնում է երեխային

Սուսի Միսակյան
Պարբերական ընտանեկան ընթրիքները նպաստում են երեխայի երջանիկ զգալուն, այս եզրակացությանն են եկել եվրոպացի գիտնակաները: Այս եզրակացությանը հանգել են 40 հազար բրիտանական ընտանիքներ ուսումնասիրելուց հետո: Մասնագետների