• Home
  • հաջողության գաղտնիք
Զարմանազան

Անգերազանցելի խաղալիք

Սուսի Միսակյան
1977 թ. դեկտեմբերին, ծննդյան տոների նախօրեին, Բուդապեշտի խանութներում երևացին բազմագույն խորանարդիկներ, որոնք նախ գրավեցին փոքրիկների, հետո նաև նրանց ծնողների ուշադրությունը։ Սկզբում խաղը թվում էր մանկական