• Home
  • մանկական հոգեբան
Մանկական

Ինչպե՞ս սովորեցնել երեխային պառկել քնելու. Խորհուրդներ մանկաբույժից

Երբ գալիս է երեխաներին քնեցնելու ժամը, բոլոր ծնողները մեծ դժվարությունների են հանդիպում: Պատճառը պարզ է. երեխաները չեն սիրում պառկել քնելու: Դա նշանակում է, որ երբ