• Home
  • մանկական
Հասարակություն Մանկական

Գոյություն ունի՞ արդյոք Ձմեռ Պապը. Խորհուրդներ ծնողներին մանկական հոգեբանից

admin
Շատ ծնողներ ոչ մի վատ բան չեն տեսնում նրանում, երբ իրենց երեխաները հավատում են Ձմեռ Պապիի մասին լեգենդին: Սակյան կան նաև այնպիսի ծնողներ, որոնք համառորեն