<
  • Պատմության լուռ վկաներ

    Խաչքարերը հայոց կիրառական արվեստի բացառիկ նմուշներ են: Խաչքարը ունի տիպիկ քրիստոնեական սիմվոլի իմաստ: Խաչ ...

    Խաչքարերը հայոց կիրառական արվեստի բացառիկ նմուշներ են: Խաչքարը ունի տիպիկ քրիստոնեական սիմվոլի իմաստ: Խաչքարի հիմնական էությունը քարաբեկորի կենտրոնում պատկերված խաչն է: Խաչքարերը կարելի է ասել հնագույ ...

    Read more