Browsing Category

Ես և Նա

Բաժինը`

Սեքսուալ երազներ

Երազներն այն պրոցեսների արտացոլանքն են, որոնք ամեն օր տեղի են ունենում մեր անգիտակցականում: Քանի որ սեքսը մեր կյանքի գլխավոր մղիչ…