Այսօր շրջակա միջավայրի պաշտպանության միջազգային օրն է

27

Այսօր ՄԱԿ-ը նշում է Շրջակա միջավայրի պաշտպանության համաշխարահային օրը (World Environment Day), որի նպատակն է յուրաքանչյուրի մեջ ցանկություն արթնացնել նպաստելու շրջակա միջավայրի պահպանմանը:
Այլ խոսքով, աշխարհի ժողովուրդներին հնարավորություն ընձեռնել ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու կայուն և իրավացի զարգացմանը, հասկանալու, որ բնապահպանության հարցում վերաբերմունքի փոփոխության հիմնական շարժիչ ուժը մենք ենք, մեր հասարակությունը: Ինչպես նաև բացատրել, որ աշխարհի
ողջ ժողովրդի անվտանգության և բարեկեցության ապահովվման համար մեծ նշանակություն ունեն գործընկերական հարաբերությունները:

Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը՝ «ժողովրդական իրադարձություն» է, որն ուղեկցվում է հեծանվորդների շքերթով, փողոցային երթերով, «կանաչ» համերգներով, ծառեր տնկելով, ինչպես նաև մնացորդների ռեգեներացիայի և տարածքների մաքրությամբ զբաղվող ջոկատներով: