Ամսագիր.am
Image default
Հասարակություն Մշակույթ

Հայտարարություն.ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Մագելանի» քարանձավը վարձակալության հանձնելու բաց մրցույթի վերաբերյալ

Զբոսաշրջության նպատակներով ՀՀ մշակույթի նախարարությունը հայտարարում է մրցութ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Մագելանի» քարանձավը վարձակալության հանձնելու համար: Մրցույթին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները՝ համապատասխան հայտը ներկայացնելու դեպքում: Մրցույթը տեղի կունենա ՀՀ մշակույթի նախարարությունում (ք. Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք, 7-րդ հարկ) 2014 թ. մայիսի 5-ին ժամը 10:00-ին:

Մրցույթի հայտերն ընդունվում են փակ ծրարի վրա նշված ծածկագրով` 2 օրինակից: Ներկայացնողին տրվում է հայտն ընդունելու վերաբերյալ ստացական:

Հայտատուն քարանձավում ուսումնասիրություններ իրականացնելու ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող է ստանալ հայտը հանձնելուց հետո յոթ օրվա ընթացքում:

Մրցույթի հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր վարձավճար առաջարկող մասնակիցը:

Մրցույթի հայտերը բացվում են՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունում (ք. Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք, 7-րդ հարկ)՝ 2014 թ. մայիսի 5-ին ժամը 10:00-ին:

Մրցույթի հայտերն ամփոփվում են` ՀՀ մշակույթի նախարարությունում (ք. Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք, 7-րդ հարկ)՝ 2014 թ. մայիսի 5-ին:

Բաց ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին սույն թվականի և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է:

Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող` մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը, մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ:

Առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրաց մասնակիցները որոշվում են բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` առավելագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Magelani-qarandzavՄասնակիցը պատմամշակութային հուշարձան «Մագելանի» քարանձավը վարձակալությամբ օգտագործման հանձնելու մրցույթին մասնակցելու համար հուշարձանի, դրա պատմական և բնապահպանական միջավայրերի պահպանության նպատակով ՀՀ օրենսդրական պահանջների կատարումն ապահովելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը`

Հայտարարություն մրցույթի պահանջները և պայմանները ընդունելու մասին /հավելված 1-ի/,

Մրցույթի մասնակցության հայտի ձև /հավելված 2/,

Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկը /հավելված 3/ և պարտավորություն հուշարձանի պահպանության վերաբերյալ:

Երկու տարվա ընթացքում կկատարի ուսումանսիրություն և սահմանված կարգով պետական լիզորված մարմին կներկայացնի հուշարձանի օգտագործման ծրագիր /առաջին կետում նշված պահանջների և պայմանների համաձայն/ և համաձայնեցում ստանալուց հետո այն կշահագործի:

Մրցույթի պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու և հայտ ներկայացնելու համար դիմել` ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի գործերի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք, 7-րդ հարկ):

loading...

Կարդացեք նաև

1975 թվականի այս օրը մահացավ Մինաս Ավետիսյանը

admin

Օպերայի հարակից տարածքի կանաչապատման ծրագիրը կոնկրետ սրճարանատերերի դեմ ուղղված չէ․ քաղաքապետ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

admin

Ինչպես են ռուս աղջիկները Հայաստանում ավտոստոպով ճամփորդել

admin