ԻՄ ՀՈԳԻՆ

  Կա մի խորունկ, դալուկ աշխարհ` ամբողջովին ծածկված խաշամով...թաց  ամբողջովին,ու թվում է, թե  անձրևն է օծել իր սուրբ մյուռոնով.…