• Home
  • Արա Զոհրաբյան
Շաբաթվա դեմքերը

Արա Զոհրաբյան. «Պետք է լավ երեխաներ թողնել աշխարհի համար»

admin
Արա Զոհրաբյանը ծնվել է 1978 թվականին Երևանում, սովորել  է  Երևանի թիվ 59 միջնակարգ դպրոցում: Ծառայել է հայոց բանակում: Սովորել է Գլաձոր համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում, ստացել