Հասարակություն

Կարիերայի մասին փաստեր և առասպելներ

Սուսի Միսակյան
Կարիերային կարող են խոչընդոտել մի քանի օբյեկտիվ պատճառներ, օրինակ` աշխատաշուկայում անբարենպաստ պայմաններ են կամ չկան համապատասխան թափուր աշխատատեղեր: Այդ օբյեկտիվ պատճառները կարող են արագ վերանալ,